Více o nás

V roce 1994 se na Fakultě výtvarných umění v Brně u prof. Radoslava Kutry setkaly čtyři mladé malířky: Marie Nováková, Kateřina Rutherford (Pinďáková), Jana Rozková (Černohausová) a Doris Windlin, které později vytvořily malířskou skupinu Experiment 2. V roce 2006 se stala členkou i Marie Smetanová.

První tři pocházejí z Moravy, čtvrtá pochází z Kantonu Obwalden (Švýcarsko), kde předtím studovala právě u prof. Radoslava Kutry v Kunstseminar v Luzernu. Od roku 1996 žije trvale v západních Čechách. Po společném malířském pobytu v Itálii a ukončení studií v Brně vznikla potřeba založení skupiny, která by se teoreticky i prakticky zabývala teorií o novém vidění obsažené v učení a ŠKOLE VIDĚNÍ prof. Radoslava Kutry. U příležitosti výstavy v Městském muzeu a galerii v Hustopečích u Brna v roce 2006 byla přijata do malířské skupiny EXPERIMENT 2 další členka – Marie Smetanová z Prahy, která vychází ze stejné školy a se skupinou již delší dobu spolupracovala.

Od roku 1996 členky Experimentu 2 pořádají letní plenéry a malířské kurzy v ateliéru, které jsou otevřené všem zájemcům o malovaní, bez ohledu na věk, talent či dřívější malířské zkušenosti.

Název EXPERIMENT 2 vznikl v návaznosti na skupinu EXPERIMENT, kterou v roce 1959 založili čtyři malíři – František Dvořák, Radoslav Kutra, Jaroslav Uiberlay a Miloslav Jemelka – narození v druhé polovině dvacátých let dvacátého století. Ti náleželi ke generaci malířů, která měla možnost studovat až po skončení války a která se zásadním způsobem podepsala na podobě výtvarného projevu v šedesátých letech u nás. Hlavním úsilím těchto malířů bylo překonání uniformity socialistického realismu a návrat a zhodnocení meziválečného umění jak našeho, tak evropského.

Pocit „stojaté vody“ a vulgarita popisného realismu podnítila mnohé umělce k založení skupin, ve kterých se díky vzájemné konfrontaci formovaly jejich názory a umělecké směřování. Na přelomu padesátých a šedesátých let vzniká celá řada „tvůrčích skupin“, jejichž vznik umožnil Svaz československých výtvarných umělců, a přestože působil stále jako přísný dohlížitel, umožnil tak mnohým mladým umělcům vystavit práce, které nebylo do té doby možné zhlédnout na veřejnosti.

Hnutí tvůrčích skupin spolu s Experimentem, který byl spíše malou, ale o to jednotnější formací, se zasloužilo o uvolnění režimních poměrů v SČSVU, které vrcholilo v roce 1964.

Malíři skupiny Experiment zakládali svou malbu na barevném vjemu, tak jak ho objevili impresionisté a takto se snažili nově uchopit moderní evropské směry. Zároveň bylo pro ně velice důležité jakési produchovnění umění, které chápali jako obrodu křesťanské malby.

Skupina měla krátké trvání, Radoslav Kutra však dále rozvinul a prohloubil myšlenky malířů Experimentu a v emigraci roku 1973 zakládá malířskou školu, Kunstseminar Luzern (Švýcarsko), kterou nazývá Školou vidění.