PŘÁTELÉ ŠKOLY VIDĚNÍ

Přátelé školy vidění – malířská škola, z.s.

Je zapsaný spolek, jehož členové aktivně podporují činnosti spojené s výtvarnými aktivitami, které navazují na malířskou Školu vidění Radoslava Kutry. Škola vidění se snaží překonat elitářství a individualismus dnešního „oficiálního umění“. Studovat malbu zde může kdokoli bez ohledu na vzdělání, věk či nadání. Vždyť schopnost barevného vidění má každý.

Celou teorii, na které stojí tato škola, popsal Radoslav Kutra v knize Die Schule des Sehens, nebo v českém přepracování Viditelný čas. V této teorii, kterou sám nazývá Orientací, spatřuje úkol malířství a zvláště barevného vidění jako zásadní princip oživující nejen umění, které se podle něho nachází v krizi, ale celého člověka v jeho tělesné i duchovní sféře.

Z činnosti spolku:

  • pravidelné pořádání společného malování v plenéru v duchu Školy vidění, přičemž tyto aktivity jsou otevřeny jak členům spolku, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti bez ohledu na dosavadní zkušenosti
  • podpora při pořádání výstav členů spolku
  • společné návštěvy vybraných výstav i jiných kulturních akcí
  • pořádání přednášek, besed a seminářů o výtvarném umění a orientace zaměřené na ŠKOLU VIDĚNÍ.

Do budoucna se chystáme aktivity rozšířit o další společná malování a pořádání malířských kurzů. Jsme otevřeni novým zájemcům o členství a zveme ke společným aktivitám.